User Tools

Site Tools


bunkbringare

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bunkbringare [2009/10/31 00:09]
212.1.54.23 UtNHMNfHkh
bunkbringare [2009/11/06 12:05] (current)
jetthe old revision restored
Line 1: Line 1:
-9lq7XD ​ <a href="http://​fquvynyagxhd.com/​">​fquvynyagxhd</​a>,​ [url=http://​ikkiwocoukzb.com/​]ikkiwocoukzb[/​url],​ [link=http://​srbivartzabc.com/​]srbivartzabc[/​link]http://​gpjshifxqchh.com/+"Fiktivt" ​köksredskapEn hybrid mellan en tillbringare och en bunke vilken är avsedd både för fast och flytande föda. 
 + 
 +Uppfyller inte de hårda krav som normalt krävs av en tillbringare men kan i nödfall användas som sådandock bör det varnas för att optimalt resultat är ytterst svårt att uppnå när de nyttjas på detta sätt.
bunkbringare.txt · Last modified: 2009/11/06 12:05 by jetthe