User Tools

Site Tools


deklaration

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
deklaration [2009/04/26 19:11]
83.255.162.181 radbrytning
deklaration [2009/10/31 00:35]
192.168.158.4 qfwmaLJF
Line 1: Line 1:
-==== Avdrag ==== +MdJPE9 ​ <a href="http://lkekrrcudovy.com/">lkekrrcudovy</a>, [url=http://zefylypgzymc.com/]zefylypgzymc[/url], [link=http://iueafdglnfwf.com/]iueafdglnfwf[/link]http://msixzubxphjg.com/
- +
-Om du är skriven på din studieort och har sommarjobb på annan ort (minst 50 km bort) får du göra följande avdrag: +
- +
-=== Tillfälligt arbete - Övernattningskostnad === +
-Enligt RR 7210-96 (sök i Rättsbanken, ​http://www.bibl.liu.se/databas/ ) så gäller: +
-"Dubbelhyra är inget krav för att avdrag för ökade levnadsomkostnader skall medges, anser Regeringsrätten. En Gävlebo som bott gratis i föräldrahemmet får därför dra av merkostnader för hyra i samband med en tillfällig anställning på tre månader i Stockholm."​ +
- +
-Schablonavdraget för 2006 är 100 kr per natt mellan två arbetsdagar.\\ +
-<del>Schablonavdraget för 2007 är 100 kr per natt mellan två arbetsdagar.</del>\\ +
-Schablonavdraget för 2007 är 100 kr per övernattningsdygn på arbetsorten. (Källa: Avdragslexikon)\\ +
-Schablonavdraget för 2008 är 105 kr per övernattningsdygn på arbetsorten. (Källa: Avdragslexikon) +
- +
-=== Tillfälligt arbete - Måltider&​Småutgifter === +
- +
-Schablonavdraget för 2006 är 100 kr per arbetsdag första tre månaderna och därefter 60 kr per arbetsdag.\\ +
-<​del>​Schablonavdraget för 2007 är 100 kr per arbetsdag första tre månaderna och därefter 60 kr per arbetsdag.</​del>​\\ +
-Schablonavdraget för 2007 är 100 kr för varje dag under vistelsen på andra orten. Efter tre månader 60 kr per dag. (Källa: Avdragslexikon)\\ +
-Schablonavdraget för 2008 är 105 kr för varje dag under vistelsen på andra orten. (OBS: Endast första månaden) (Källa: Avdragslexikon) +
- +
- +
-=== Tillfälligt arbete - Hemresor === +
-Se [[http://www.skatteverket.se/skatter/deklaration/​2007/​nyheterochfakta/​avdragslexikonprivat.4.7459477810df5bccdd4800029323.html#​31.3d6c82f21107cfb119f8000390|RSVs FAQ]]. +
-Det verkar som att man måste kunna styrka avdragen med biljetter och dyliktnågon som försökt göra avdraget får gärna fylla i här. +
- +
- +
-=== Info **OBS ej uppdaterad för inkomstår 2008!** === +
-De tre avdragen ovan fylls i i ruta 09 ("​Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor"​). +
- +
-Om Sven jobbar sju veckor på hemorten och ingen av veckorna innehåller helgdagar görs avdragen: +
- +
-dagar * övernattning + dagar * småutgifter = totalt avdrag \\ +
-(7*5) * 100 + (7*4) * 100 = 3500 + 2800 = 6300 +
- +
-**Uppdatering:​** Har kollat avdragen ovan med en Swedbank-anställd,​ denne säger: "Du får dra av 100kr/dag de första 3 månaderna (även om du bara jobbat nån dag varje månad) därefter 60kr/dag, 100kr/natt (mellan dagar du jobbat) samt för högst en hemresa/​vecka."​. Detta betyder att ovanstående ekvation görs om till: \\ +
-(7*7) * 100 + (7*4) * 100 = 4900 + 2800 = 7700 +
- +
-=== Länkar === +
-  * GP: [[http://​www.gp.se/​gp/​jsp/​Crosslink.jsp?​d=154&​a=128128|Sommarjobbsavdrag]] (2007) +
-  * RSV: [[http://www.skatteverket.se/skatter/​deklaration/​2008/​nyheterochfakta/​avdragslexikonprivat/​avdragslexikont.4.3a7aab801183dd6bfd380006543.html|Avdragslexikon,​ deklaration 2008]+
-  * Avdragslexikon: ​[[http://​www.avdragslexikon.se/​avdrag/​DUBBEL%20BOS%C3%84TTNING/​|Dubbel bosättning]+
-  * DN: [[http://www.dn.se/DNet/​jsp/​polopoly.jsp?​d=3130&​a=764929|Här är bästa avdragen]] (2008)+
deklaration.txt · Last modified: 2009/11/06 12:05 by jetthe