User Tools

Site Tools


deklaration

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
deklaration [2009/10/31 00:35]
192.168.158.4 qfwmaLJF
deklaration [2009/11/06 12:05] (current)
jetthe old revision restored
Line 1: Line 1:
-MdJPE9 ​ <a href="http://lkekrrcudovy.com/">lkekrrcudovy</a>, [url=http://zefylypgzymc.com/]zefylypgzymc[/url], [link=http://iueafdglnfwf.com/]iueafdglnfwf[/link]http://msixzubxphjg.com/+==== Avdrag ==== 
 + 
 +Om du är skriven på din studieort och har sommarjobb på annan ort (minst 50 km bort) får du göra följande avdrag: 
 + 
 +=== Tillfälligt arbete - Övernattningskostnad === 
 +Enligt RR 7210-96 (sök i Rättsbanken, ​http://www.bibl.liu.se/databas/ ) så gäller: 
 +"Dubbelhyra är inget krav för att avdrag för ökade levnadsomkostnader skall medges, anser Regeringsrätten. En Gävlebo som bott gratis i föräldrahemmet får därför dra av merkostnader för hyra i samband med en tillfällig anställning på tre månader i Stockholm."​ 
 + 
 +Schablonavdraget för 2006 är 100 kr per natt mellan två arbetsdagar.\\ 
 +<del>Schablonavdraget för 2007 är 100 kr per natt mellan två arbetsdagar.</del>\\ 
 +Schablonavdraget för 2007 är 100 kr per övernattningsdygn på arbetsorten. (Källa: Avdragslexikon)\\ 
 +Schablonavdraget för 2008 är 105 kr per övernattningsdygn på arbetsorten. (Källa: Avdragslexikon) 
 + 
 +=== Tillfälligt arbete - Måltider&​Småutgifter === 
 + 
 +Schablonavdraget för 2006 är 100 kr per arbetsdag första tre månaderna och därefter 60 kr per arbetsdag.\\ 
 +<​del>​Schablonavdraget för 2007 är 100 kr per arbetsdag första tre månaderna och därefter 60 kr per arbetsdag.</​del>​\\ 
 +Schablonavdraget för 2007 är 100 kr för varje dag under vistelsen på andra orten. Efter tre månader 60 kr per dag. (Källa: Avdragslexikon)\\ 
 +Schablonavdraget för 2008 är 105 kr för varje dag under vistelsen på andra orten. (OBS: Endast första månaden) (Källa: Avdragslexikon) 
 + 
 + 
 +=== Tillfälligt arbete - Hemresor === 
 +Se [[http://www.skatteverket.se/skatter/deklaration/​2007/​nyheterochfakta/​avdragslexikonprivat.4.7459477810df5bccdd4800029323.html#​31.3d6c82f21107cfb119f8000390|RSVs FAQ]]. 
 +Det verkar som att man måste kunna styrka avdragen med biljetter och dyliktnågon som försökt göra avdraget får gärna fylla i här. 
 + 
 + 
 +=== Info **OBS ej uppdaterad för inkomstår 2008!** === 
 +De tre avdragen ovan fylls i i ruta 09 ("​Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor"​). 
 + 
 +Om Sven jobbar sju veckor på hemorten och ingen av veckorna innehåller helgdagar görs avdragen: 
 + 
 +dagar * övernattning + dagar * småutgifter = totalt avdrag \\ 
 +(7*5) * 100 + (7*4) * 100 = 3500 + 2800 = 6300 
 + 
 +**Uppdatering:​** Har kollat avdragen ovan med en Swedbank-anställd,​ denne säger: "Du får dra av 100kr/dag de första 3 månaderna (även om du bara jobbat nån dag varje månad) därefter 60kr/dag, 100kr/natt (mellan dagar du jobbat) samt för högst en hemresa/​vecka."​. Detta betyder att ovanstående ekvation görs om till: \\ 
 +(7*7) * 100 + (7*4) * 100 = 4900 + 2800 = 7700 
 + 
 +=== Länkar === 
 +  * GP: [[http://​www.gp.se/​gp/​jsp/​Crosslink.jsp?​d=154&​a=128128|Sommarjobbsavdrag]] (2007) 
 +  * RSV: [[http://www.skatteverket.se/skatter/​deklaration/​2008/​nyheterochfakta/​avdragslexikonprivat/​avdragslexikont.4.3a7aab801183dd6bfd380006543.html|Avdragslexikon,​ deklaration 2008]
 +  * Avdragslexikon: ​[[http://​www.avdragslexikon.se/​avdrag/​DUBBEL%20BOS%C3%84TTNING/​|Dubbel bosättning]
 +  * DN: [[http://www.dn.se/DNet/​jsp/​polopoly.jsp?​d=3130&​a=764929|Här är bästa avdragen]] (2008)
deklaration.txt · Last modified: 2009/11/06 12:05 by jetthe