User Tools

Site Tools


jonas:highpointing:sydhelgen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
jonas:highpointing:sydhelgen [2015/04/09 14:19]
jetthe Upprättning, plus info om Gotland
jonas:highpointing:sydhelgen [2015/04/09 14:24] (current)
jetthe +Färjepriser
Line 28: Line 28:
 ===== Gotland ===== ===== Gotland =====
   * Gotland, Lojstahajd (län och landskap)   * Gotland, Lojstahajd (län och landskap)
-Problemet med Gotland är att det är en besvärlig ö dit man inte enkelt tar sig. Om man ändå envisas med att åka dit så är bästa tipset:+Problemet med Gotland är att det är en besvärlig ö dit man inte enkelt tar sig. Om man ändå envisas med att åka dit så är bästa tipset ​färja från Oskarshamn. Kostar 258kr per person och 350kr för bil:
   * 30/4 Oskarshamn-Visby 21:10-00:05   * 30/4 Oskarshamn-Visby 21:10-00:05
   * 1/5 Visby-Oskarshamn 07:15-10:15 (går även 2/5)   * 1/5 Visby-Oskarshamn 07:15-10:15 (går även 2/5)
jonas/highpointing/sydhelgen.txt · Last modified: 2015/04/09 14:24 by jetthe