User Tools

Site Tools


jonas:turist2014

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
jonas:turist2014 [2014/11/16 22:40]
jetthe +Ĺybergsgnupen
jonas:turist2014 [2015/03/14 19:17] (current)
jetthe [Ludvika]
Line 104: Line 104:
 ==== Ludvika ==== ==== Ludvika ====
 === Granön === === Granön ===
 +[[http://​www.openstreetmap.org/​way/​16315586]]\\
 +Besökt: 2015-03-03\\
 +Skridskotur med G på halvtråkig Väsman-is. Stannade och rastade vid den västra eldstaden på ön.
 +
 === Gyllbergen === === Gyllbergen ===
 [[http://​www.openstreetmap.org/​relation/​303978]]\\ [[http://​www.openstreetmap.org/​relation/​303978]]\\
 +Besökt: Fler gånger än man kan räkna.. \\
  
 === Hån === === Hån ===
jonas/turist2014.txt · Last modified: 2015/03/14 19:17 by jetthe