User Tools

Site Tools


lithfaq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
lithfaq [2007/10/03 18:14]
127.0.0.1 external edit
lithfaq [2011/11/24 20:47] (current)
jetthe old revision restored
Line 15: Line 15:
 :?: **Wärschade operativsystem?​** :?: **Wärschade operativsystem?​**
  
-:!: För studenter som läser kurser på IDA finns Windows 2003 och XP att tillgå gratis på http://​msdn60.e-academy.com/​se_29349/​index.cfm?​loc=main enligt http://​www.ida.liu.se/​students/​faq/​q35.sv.shtml+:!: För studenter som läser kurser på IDA finns Windows 2003XP och Vista att tillgå gratis på http://​msdn60.e-academy.com/​se_29349/​index.cfm?​loc=main enligt http://​www.ida.liu.se/​students/​faq/​q35.sv.shtml
  
  
Line 39: Line 39:
 :?: **Var ligger < sätt in valfri adress/​publik lokal här > i Ryd?** :?: **Var ligger < sätt in valfri adress/​publik lokal här > i Ryd?**
  
-:!: Kolla på RydKarta, http://rydmap.ath.cx/ Alternativt skriv "​!karta <​al/​bk/​rv/​mg>​ <​nummer>"​ i #lith+:!: Kolla på RydKarta, http://karta.frryd.se/ Alternativt skriv "​!karta <​al/​bk/​rv/​mg>​ <​nummer>"​ i #lith
  
  
Line 45: Line 45:
 :?: **Vilken SMTP-server ska jag använda när jag använder studentnätet i Linköping?​** :?: **Vilken SMTP-server ska jag använda när jag använder studentnätet i Linköping?​**
  
-:!: Om du har Visit så är servern **smtpserver.stunet.se** och om du har Wasadata så är det **mail6.wasadata.com**+:!: Om du har Bahnhof ​så är servern **mail2.bahnhof.se** och om du har Wasadata så är det **mail6.wasadata.com**
  
  
Line 51: Line 51:
 :?: **Vilka e-post-servrar ska jag använda för att komma åt LiU:s mail hemifrån?​** :?: **Vilka e-post-servrar ska jag använda för att komma åt LiU:s mail hemifrån?​**
  
-:!: Antingen använder du LiU:s webmail som du hittar på https://webmail.liu.se. Vill du hellre använda en 3:e-parts läsare så finns följande servrar tillgängliga:​ +:!: Antingen använder du LiU:s webmail som du hittar på [[http://e-go.student.liu.se]]. Vill du hellre använda en 3:e-parts läsare så finns följande servrar tillgängliga:​ 
-  * **imap.liu.se** För inkommande mail om du vill köra IMAP4 +  * **imap.gmail.com** För inkommande mail om du vill köra IMAP4 
-  * **pop3.liu.se** Om du vill använda POP3 +  * **pop3.gmail.com** Om du vill använda POP3 
-  * **smtp.liu.se** För utgående mail såvida du inte sitter på ett nät som blockerar port 25. Fungerar det inte med smtp.liu.se så prova din ISP:s egna SMTP-relä.+  * **smtp.gmail.com** För utgående mail såvida du inte sitter på ett nät som blockerar port 25. Fungerar det inte med smtp.liu.se så prova din ISP:s egna SMTP-relä.
 Mer information om hur du konfigurerar några vanliga e-post-klient hittar du på http://​www.unit.liu.se/​dokument/​program/​epost/​sv/​index.htm Mer information om hur du konfigurerar några vanliga e-post-klient hittar du på http://​www.unit.liu.se/​dokument/​program/​epost/​sv/​index.htm
 +
 +Observera att du kan behöva aktivera pop/imap i e-go samt ändra det specifika lösenordet för pop m.m. i studenportalen [[https://​www3.student.liu.se/​portal/​]] (under inställningar -> e-go) där även all e-post kan vidarebefodras istället om så önskas.
  
  
lithfaq.1191428053.txt.gz · Last modified: 2007/10/04 12:06 (external edit)