User Tools

Site Tools


lithfaq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lithfaq [2007/10/04 12:06]
85.194.50.228
lithfaq [2011/11/24 20:47] (current)
jetthe old revision restored
Line 15: Line 15:
 :?: **Wärschade operativsystem?​** :?: **Wärschade operativsystem?​**
  
-:!: För studenter som läser kurser på IDA finns Windows 2003 och XP att tillgå gratis på http://​msdn60.e-academy.com/​se_29349/​index.cfm?​loc=main enligt http://​www.ida.liu.se/​students/​faq/​q35.sv.shtml+:!: För studenter som läser kurser på IDA finns Windows 2003XP och Vista att tillgå gratis på http://​msdn60.e-academy.com/​se_29349/​index.cfm?​loc=main enligt http://​www.ida.liu.se/​students/​faq/​q35.sv.shtml
  
  
Line 45: Line 45:
 :?: **Vilken SMTP-server ska jag använda när jag använder studentnätet i Linköping?​** :?: **Vilken SMTP-server ska jag använda när jag använder studentnätet i Linköping?​**
  
-:!: Om du har Visit så är servern **smtpserver.stunet.se** och om du har Wasadata så är det **mail6.wasadata.com**+:!: Om du har Bahnhof ​så är servern **mail2.bahnhof.se** och om du har Wasadata så är det **mail6.wasadata.com**
  
  
Line 51: Line 51:
 :?: **Vilka e-post-servrar ska jag använda för att komma åt LiU:s mail hemifrån?​** :?: **Vilka e-post-servrar ska jag använda för att komma åt LiU:s mail hemifrån?​**
  
-:!: Antingen använder du LiU:s webmail som du hittar på https://webmail.liu.se. Vill du hellre använda en 3:e-parts läsare så finns följande servrar tillgängliga:​ +:!: Antingen använder du LiU:s webmail som du hittar på [[http://e-go.student.liu.se]]. Vill du hellre använda en 3:e-parts läsare så finns följande servrar tillgängliga:​ 
-  * **imap.liu.se** För inkommande mail om du vill köra IMAP4 +  * **imap.gmail.com** För inkommande mail om du vill köra IMAP4 
-  * **pop3.liu.se** Om du vill använda POP3 +  * **pop3.gmail.com** Om du vill använda POP3 
-  * **smtp.liu.se** För utgående mail såvida du inte sitter på ett nät som blockerar port 25. Fungerar det inte med smtp.liu.se så prova din ISP:s egna SMTP-relä.+  * **smtp.gmail.com** För utgående mail såvida du inte sitter på ett nät som blockerar port 25. Fungerar det inte med smtp.liu.se så prova din ISP:s egna SMTP-relä.
 Mer information om hur du konfigurerar några vanliga e-post-klient hittar du på http://​www.unit.liu.se/​dokument/​program/​epost/​sv/​index.htm Mer information om hur du konfigurerar några vanliga e-post-klient hittar du på http://​www.unit.liu.se/​dokument/​program/​epost/​sv/​index.htm
 +
 +Observera att du kan behöva aktivera pop/imap i e-go samt ändra det specifika lösenordet för pop m.m. i studenportalen [[https://​www3.student.liu.se/​portal/​]] (under inställningar -> e-go) där även all e-post kan vidarebefodras istället om så önskas.
  
  
lithfaq.1191492395.txt.gz · Last modified: 2007/10/04 12:06 by 85.194.50.228