User Tools

Site Tools


schemasidan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
schemasidan [2009/10/31 00:24]
99.144.119.169 OCkylUsNjX
schemasidan [2009/11/06 12:05] (current)
jetthe old revision restored
Line 1: Line 1:
-PidVze ​ <a href="http://qdxftecoahmo.com/">qdxftecoahmo</a>, [url=http://hosowaaeldkz.com/]hosowaaeldkz[/​url],​ [link=http://rgqstdyjinxu.com/]rgqstdyjinxu[/link]http://qhzpclrmdakc.com/+====== Schemasidan ====== 
 +LiUs mest besökta [[http://liu.dalom.com|schemasida]] näst efter Studentportalen! (Om man får spekulera fritt) 
 + 
 +Serverar klasscheman eller specialkomponerade scheman till din webbläsare,​ kalenderapplikation eller mobiltelefon. Nuvarande version bygger på samma snabbhackade kod som startade projektet hösten 2002. En ny version är dock på gång, kodad i fin objektorienterad PHP-kod. (Som förhoppningsvis blir så pass snygg att den kan släppas fri.) 
 + 
 + 
 +===== Betatestning av version2! ===== 
 + 
 +Se [[schemasidan:​beta|betasidan]] för mer information! Fyll i buggar på den sidan istället tillsvidare. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Buggar ===== 
 + 
 +   * Är ett klassnamn 5 tkn långt (eller antagligen längre har ej testat) tar schemasidan den som ett eget namn och plockar därför inte fram ett schema. ​//​Oscar ​ **<del>Fixat i version2 /Jonas</del>** **I version2 finnsp.g.a. TimeEdit ingen skillnad på "egna scheman"​ och klasscheman. /Jonas** 
 + 
 + 
 +===== Önskelista ===== 
 +   * Vore nice att kunna se var och när tentorna går för de kurser som man har, kanske med en länk eller nån annan implementation. Data kan lätt hämtas från http://www4.student.liu.se/tentasearch?​kurskoder=TDDB44_TDTS55&​no_extra_links=1&​no_room_links=0&​no_header_footer=1&​no_search_form=1 (då kurskoderna är TDDB44 & TDTS55) eller  
 +https://tentabokning.liu.se/tentasearch?​...etc. Vore ju trevligt att ha även den informationen på denna sida!  **Tentor visas i version2, ska försöka få med länkar också. Bra idé!) ​/Jonas** 
 +   * Skulle vara kul om man med parametrar kunde ställa in bakgrundsfärg (och förgrunds-). Blir roligare som Active Desctop då. **Fixat i version2troligtvis även till version1 ​/Jonas** 
 + 
 +===== Kommer i nästa version ===== 
 +   * Vore trevligt för oss som är lite *host* efter om man kan sortera bort vissa typer av tillfällen för specifika kurser, om man till exempel har klarat av labbserien i en kurs men inte resten. **Fixat i version2 ​/Jonas** 
 +   * Dynamisk filtreringMan behöver inte längre ladda om sidan för att ändra sina filtreringsalternativ. **Fixat i version2 ​/Jonas** 
 +   * Bättre och snyggare hantering av klassnamn och egenkomponerade scheman. **Fixat i version2 /Jonas** 
 + 
 +===== Händelsehistorik ===== 
 +{{page>​schemasidan:​changelog}}
schemasidan.txt · Last modified: 2009/11/06 12:05 by jetthe