User Tools

Site Tools


sommarfest:2011

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sommarfest:2011 [2011/11/24 20:47]
jetthe old revision restored
sommarfest:2011 [2011/11/24 20:54] (current)
jetthe Ooops, re-reverted!
Line 53: Line 53:
 På väg ner till Sommarstugeområdet finns det en väg bom så kontakta Svavelsyra på: 073 64 93 241 för bom öppning. På väg ner till Sommarstugeområdet finns det en väg bom så kontakta Svavelsyra på: 073 64 93 241 för bom öppning.
 ===== Samåkning ===== ===== Samåkning =====
-För lättare samordning, fyll även i om lämpligt samåkningsmedel finnes.+För lättare samordning, fyll även i om lämpligt samåkningsmedel finnes. ​Se till att paxa platser!
   * Svavelsyra: Från Linköping. 4 platser, Onsdag-Söndag (Troligtvis)   * Svavelsyra: Från Linköping. 4 platser, Onsdag-Söndag (Troligtvis)
 +  * K-Bear: Från Söderort i Stockholm. 3, ev 4 platser, fredag-söndag.
  
 ===== Planering, tågresor o.dyl. ===== ===== Planering, tågresor o.dyl. =====
sommarfest/2011.txt · Last modified: 2011/11/24 20:54 by jetthe