User Tools

Site Tools


bockburning:2005

Officiell bock-cam

DN.se rapporterar

Burntimelaps

http://zvenzzon.mine.nu/misc/bockfan2005/Filmer med slow-motion

Glöm inte klockslag för din gissning och att sortera sig.

'''Omgång 2'''

''Nerbränning''

Gissningar (startade 5:e december kl. 11:30)

Glöm inte leka sorteringsalgoritm och att ta med tidpunkt.

* stigvig tror att bocken brinner den 16:e december 2005 kl 03:19 * TheRonin tror att bocken brinner den 21:e december 2005 kl 02:00 * hiwk tror att bocken brinner den 24:e december 2005 kl 15:03 * jetthe tror att bocken brinner den 26:e december 2005 kl 01:30 * impen tror att bocken brinner den 26:e december 2005 kl 01:40 * deathrow1 tror bocken brinner den 27:e december 2005 kl 02:17 * K-Bear tror att bocken brinner den 1:a januari 2006 kl 02:33 * Bocken har inte brunnit än, grattis igen K-Bear

''Uppbyggnad, tävling avslutad''

Bocken är inte uppbyggd än men vi kan väl anta att den kommer bli det och således starta en ny omgång gissningar! Ta med en tidpunkt.

* fegis tror bocken byggs upp igen: 2005-12-05 kl 10:00 * K-Bear tror bocken byggs upp igen: 2005-12-06 kl 09:00 (om vi r?ar f?a byggmtrl på plats) * deathrow1 tror bocken byggs upp igen: 2005-12-07 kl 14:00 * Lamporna tänds närmast stigvigs gissning, grattis! * stigvig tror bocken byggs upp igen: 2005-12-09 kl 12:00 * K-Bear tror bocken byggs upp igen: 2005-12-09 kl 15:00 (om vi räknar när n?ljusen t䮤s) * jetthe tror bocken byggs upp igen: 2005-12-10 kl 15:00

stigvig säger: när exakt klockas tidpunkten? När de börjar bygga eller när sista halmstrået är lagt? :)

fegis säger: det m峴e v䬠vara n䲠f?a byggarbetaren visar sig p堢ild!?

jetthe säger: hoppsan, t䮫te ju att omg. 2 skulle g堵t p堮䲠bocken brann n䳴a g宧, men det h䲠䲠ju 䮮u b䴴re! f.?ycker jag klockslaget som g䬬er 䲠d堢ockens ljusslinga t䮤s f?a g宧en efter f䲤igst䬬andet.

K-Bear säger: Men ni kan ju inte 䮤ra er n䲠det g䬬er. Om det 䲠n䲠ljusen t䮤s s堶ill jag defenitivt 䮤ra min gissning, och jag tror att fegis vill det med :-) Dessutom har ju redan arbetet med att riva gamla stommen p墶rjats nu, s堪ag f?l岠att vi st岠fast vid det som dom flesta har antagit, n䭬igen att tidpunkten som r䫮as 䲠n䲠de b?r bygga den nya. (Med definitionen att byggstart r䫮as n䲠f?a plankan eller dyl. 䲠p堰lats)

K-Bear säger: igen: Det h䲠kommer nog inte att bli n姯t av eftersom arbetet redan har p墶rjats och alla 䲠inte ?ens. Eftersom att det redan 䲠beslutat att ny bock kommer att byggas (se [http://www.gd.se/Article.jsp?article=68155 Gefle Dagblad]) s堹rkar jag p堯giltigf?arande av denna gissningslek och startar nya br䮮argissningen ist䬬et. S堮u f岠alla som vill en revansch.

stigvig säger: Tycker vi k?堮䲠lamporna t䮤s. (Min gissning 䲠b䴴re d婠;)

'''Omgång 1, tävlingen avslutad'''

Gissningar * Startade i november * Bocken brinner 2005-12-03 runt kl 21. Grattis K-Bear, du vinner. * K-Bear tror att bocken brinner den 12 december kl 02:35 * stigvig tror att bocken brinner den 15 december kl 03:15 * fegis tror att bocken brinner 23:50 den 17 december (ingen pott) * jetthe tror bocken brinner 18:e december 2005 kl 02:40 * Qaz tror bocken brinner 20:e december 2005 kl 03:02 (ingen pott) * Eric börjar bli trött på att sätta eld på bocken, men kan göra det den 21:a december klockan 04:17 * impen tror att bocken brinner 22:a december 2005 kl 02:57 * deathrow1 tror bocken brinner den 27:e december 2005 kl 02:17 * marty tror bocken brinner 29:e december 2005 * zvenzzon tror bocken brinner 4:e Januari 2006 klockan 03:51 * marjasin tror att bocken brinner 17 december (nix pott) * bambi tror att bocken brinner 16 december 02:31 * TheRonin tror att bocken brinner den 21 december kl 02:00 * Gurramurra tror att bocken brinner den 19 december kl 01:58

Folk måste lära sig leka sorteringsalgoritm… /stigvig

'''Pott 1'''

* Ska det finnas en pott? * Vad är insatsen? * När ska potten l?as?

Impen säger: Ingen pott, spelmissbrukare! :)

stigvig säger: ingen pott, räcker med att jag spöar er i poker ;) Dessutom fuskar eric!

Hur tolkas de gissningarna som inte har klockslag?

marjasin säger: Alla gissningar har ett spann p堲4 timmar. Den som s䧥r ett datum tar alla dygnets timmar och den som s䧥r ett klockslag f岠det +-12 timmar.

jetthe säger: Ovanst奮de +-12 timmar f岠v䬠anses ej g䬬a om ett annat tips ligger inom den tidsrymden. I s夡nt fall b?䬠de tv堮䲬iggande tiderna dela den mellanliggande tiden j䭴 sinsemellan?

zvenzzon säger: Om klockslag ej 䲠specat s場ycker jag att klockslagen skall anses som mitt p堤ygnet, dvs vid lunchtid 12:00. edit: jag 䲠inte s䫥r man jag tror att mitt f?ag 䲠ekvivalent med marjasins

stigvig: 䲠v䬠䮤堤en som gissar n䲭ast den tidpunkt som bocken brinner som vinner? Dvs gissningar utan klockslag 䲠ogiltiga!

jetthe säger: Det 䲠iofs l䴴ast f?lla inblandade om alla skriver klockslag, s堪ag h嬬er med stickan i det h䲠fallet. Klockslag 崠folket!

Eric säger: Vad 䲠detta? Hade ju ingen m?ghet att p嶥rka resultatet i岮 Den d䲠K-bear var en snabb en.

2004

bockburning/2005.txt · Last modified: 2007/10/03 18:57 (external edit)