User Tools

Site Tools


oestgoetatrafikens_sms-biljett

Table of Contents

Bakgrund

Resor med Östgötatrafiken kan betalas genom att skicka ett SMS till 72365. I detta SMS anger man vilken biljett man behöver, till exempel UL för en ungdomsbiljett i Linköpings tätortstrafik.

Biljett

SMS-svaret från biljettsystemet gäller som biljett och visas upp för bussens chaufför eller kontrollant. Det innehåller en kort kod, biljettyp, ort, giltighetstid, pris och en lång kod. Om den kan genereras korrekt kan man med rätt sorts mobiltelefon eller mjukvara skapa egna biljetter och på så sätt kringgå betalsystemet.

Data

Exempeldata att hitta ett system i, angivet som biljettsystemets avsändarnummer (utan 72365), kod (kort), typ, (giltig till och med) datum, klockslag.

  • 928 28* UL 2007-09-26 20:41
  • 927 27- UL 2007-09-26 18:40
  • 949 49* UL 2007-09-21 20:01
  • 929 29* UL 2007-09-19 14:42
  • 757 57/ UL 2007-09-18 16:11
  • 939 39+ UL 2007-09-18 14:53
  • 714 14- VL 2007-09-18 10:28

Resultat

  • De första två siffrorna i biljetten motsvara de två sista siffrorna i systemets avsändarnummer, till exempel 28 för svar från 72365928. David kommenterar: Dessa två ligger alltid i närheten av minutdelen av tidpunkten då biljetten beställdes. Samtidigt beställda biljetter får ofta samma nummer här. Den tredje siffran i avsändarnumret, från slutet räknat varierar dock.
  • Den korta koden används troligen som en enkel kontroll för att se om en biljett är giltig eller fake. David ifrågasätter detta uttalande. :-)
  • I slutet av varje kod finns en längre kod som inte verkar användas i dagligt bruk. Kan vara ett transaktions-id eller en hash över alla variabler. David kommenterar: Någon sade att denna kod visst kollas, i alla fall ibland. Några avancerade kontroller kan dock inte göras för det är ju busschaufförer vi har att göra med. ;-) I vilket fall, tecken 1-4 motsvarar tidpunkten då biljetten beställdes. Tecken 6-7 motsvarar dagens datum (då biljetten beställdes?). Tecken 10-12 ser ut att motsvara de sista tre siffrorna i telefonnumret. De sista sex (efter en bokstav) verkar motsvara ett löpnummer.
oestgoetatrafikens_sms-biljett.txt · Last modified: 2009/11/06 12:05 by jetthe