User Tools

Site Tools


oestgoetatrafikens_sms-biljett

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
oestgoetatrafikens_sms-biljett [2009/10/31 01:03]
127.0.0.1 kfEEZiaygA
oestgoetatrafikens_sms-biljett [2009/11/06 12:05] (current)
jetthe old revision restored
Line 1: Line 1:
-mID5Qh ​ <a href="http://​wctcwzwxjupw.com/">​wctcwzwxjupw<​/a>, [url=http://opsfhmhejpet.com/]opsfhmhejpet[/url], [link=http://shicxfbbewwh.com/]shicxfbbewwh[/link], http://​bacxfhxzyhlo.com/+====== Bakgrund ====== 
 +Resor med Östgötatrafiken kan betalas genom att skicka ett SMS till 72365. I detta SMS anger man vilken biljett man behöver, till exempel UL för en ungdomsbiljett i Linköpings tätortstrafik. 
 + 
 +====== Biljett ====== 
 +SMS-svaret från biljettsystemet gäller som biljett och visas upp för bussens chaufför eller kontrollant. Det innehåller en kort kod, biljettyp, ort, giltighetstid,​ pris och en lång kod. Om den kan genereras korrekt kan man med rätt sorts mobiltelefon eller mjukvara skapa egna biljetter och på så sätt kringgå betalsystemet. 
 + 
 +===== Data ===== 
 +Exempeldata att hitta ett system i, angivet som biljettsystemets avsändarnummer (utan 72365), kod (kort), typ, (giltig till och med) datum, klockslag. 
 +  * 928 28* UL 2007-09-26 20:41 
 +  * 927 27- UL 2007-09-26 18:40 
 +  * 949 49* UL 2007-09-21 20:01 
 +  * 929 29* UL 2007-09-19 14:42 
 +  * 757 57UL 2007-09-18 16:11 
 +  * 939 39+ UL 2007-09-18 14:53 
 +  * 714 14- VL 2007-09-18 10:28 
 + 
 + 
 + 
 +===== Resultat ===== 
 +  * De första två siffrorna i biljetten motsvara de två sista siffrorna i systemets avsändarnummer,​ till exempel 28 för svar från 72365928. //David kommenterarDessa två ligger alltid i närheten av minutdelen av tidpunkten då biljetten beställdes. Samtidigt beställda biljetter får ofta samma nummer här. Den tredje siffran i avsändarnumret,​ från slutet räknat varierar dock.// 
 +  * Den korta koden används troligen som en enkel kontroll för att se om en biljett är giltig eller fake. //David ifrågasätter detta uttalande. ​:-)// 
 +  * I slutet av varje kod finns en längre kod <​del>​som inte verkar användas i dagligt brukKan vara ett transaktions-id eller en hash över alla variabler<​/del>​. ​//David kommenterar:​ Någon sade att denna kod visst kollas, i alla fall iblandNågra avancerade kontroller kan dock inte göras för det är ju busschaufförer vi har att göra med. ;-) I vilket fall, tecken 1-4 motsvarar tidpunkten då biljetten beställdes. Tecken 6-7 motsvarar dagens datum (då biljetten beställdes?​). Tecken 10-12 ser ut att motsvara de sista tre siffrorna i telefonnumret. De sista sex (efter en bokstav) verkar motsvara ett löpnummer./​/ 
 + 
 + 
 + 
oestgoetatrafikens_sms-biljett.txt · Last modified: 2009/11/06 12:05 by jetthe