User Tools

Site Tools


pi:jetthe

Raspberry Pi

Inköpslista - Vad som handlades.

Samba/NFS

Mounta samban i fstab istället för att gå via XBMC. Då scannas innehållet vid uppstart av XBMC och nya filmer och tv-serier läggs till snabbare i rätt modul!

/etc/fstab

//192.168.0.x/sharenmae  /media/sharename cifs  guest,_netdev  0 0

Ännu bättre, strunta i Samba och kör NFS istället!

Ref till guide: http://www.crazysquirrel.com/computing/debian/servers/setting-up-nfs4.jspx

Enklast möjliga read-only NFSv3 mellan server och R-Pi:

Server-side: /etc/exports

/torrents/Series  192.168.0.18(ro,sync,subtree_check)
/torrents/complete 192.168.0.18(ro,sync,subtree_check)

Client-side: /etc/fstab

192.168.0.12:/www/torrents/Series    /media/BrutusSeries   nfs   defaults    0    0
192.168.0.12:/www/torrents/complete   /media/BrutusComplete  nfs   defaults    0    0

Fjärrkontroll

CEC funkar finfint med en Panasonic TX-P42X50E.

Ännu bättre blir det med nedanstående ändringar:

<!--  \home\pi\.xbmc\userdata\keymaps\viera.xml    -->

 <keymap>
    <global>
       <remote>
          <power>Pause</power>

          <left>Left</left>
          <right>Right</right>
          <up>Up</up>
          <down>Down</down>
       <select>Select</select>

       <title>FullScreen</title>
       <back>Back</back>
       <clear>PreviousMenu</clear>

<zero>Number0</zero>
    <one>Number1</one>
    <two>JumpSMS2</two>
    <three>JumpSMS3</three>
    <four>JumpSMS4</four>
    <five>JumpSMS5</five>
    <six>JumpSMS6</six>
    <seven>JumpSMS7</seven>
    <eight>JumpSMS8</eight>
    <nine>JumpSMS9</nine>

       <pageplus>PageUp</pageplus>
          <pageminus>PageDown</pageminus>

          <play>Play</play>
          <pause>Pause</pause>
          <stop>Stop</stop>
          <record>Notification(Keypress, You pressed record!, 3)</record>
       <skipminus>SkipPrevious</skipminus>
       <skipplus>SkipNext</skipplus>

          <blue>Contextmenu</blue>
          <teletext>NextSubtitle </teletext>
          <subtitle>ShowSubtitles</subtitle>


       </remote>
    </global>

   <Home>
     <remote>

          <red>XBMC.ActivateWindow(Weather)</red>
          <green>XBMC.ActivateWindow(MyVideos)</green>
         <yellow>XBMC.ActivateWindow(MyMusic)</yellow>

       <clear>ActivateWindow(shutdownmenu)</clear>
       <back>ActivateWindow(Favourites)</back>
     </remote>
   </Home>


   <FullscreenVideo>
     <remote>
          <back>Fullscreen</back>
          <down>VolumeDown</down>
          <up>VolumeUp</up>
       <left>StepBack</left>
          <right>StepForward</right>
       <select>OSD</select>

       <skipminus>BigStepBack</skipminus>
       <skipplus>BigStepForward</skipplus>


          <pageplus>SubtitleDelayMinus</pageplus>
          <pageminus>SubtitleDelayPlus</pageminus>

          <red>RunScript(script.xbmc.subtitles)</red>
          <green>RunScript(script.xbmc.subtitles)</green>
          <yellow>RunScript(script.xbmc.subtitles)</yellow>
       <subtitle>RunScript(script.xbmc.subtitles)</subtitle>

          <zero>Pause</zero>
          <one>Pause</one>
          <two>Pause</two>
          <three>Pause</three>
          <four>Pause</four>
          <five>Pause</five>
          <six>Pause</six>
          <seven>Pause</seven>
          <eight>Pause</eight>
          <nine>Pause</nine>

       </remote>
    </FullscreenVideo>

   <MyVideoLibrary>
       <remote>         
          <red>ToggleWatched</red>
          <green>ToggleWatched</green>
          <yellow>ToggleWatched</yellow>
       </remote>
   </MyVideoLibrary>

    <MyVideoFiles>
       <remote>
          <red>ToggleWatched</red>
          <green>ToggleWatched</green>
          <yellow>ToggleWatched</yellow>
       </remote>
    </MyVideoFiles>

    <VideoOSD>
       <remote>
          <red>Fullscreen</red>
          <green>Fullscreen</green>
          <yellow>Fullscreen</yellow>
       </remote>
    </VideoOSD>
 </keymap>

För att knapparna längst ned på fjärrkontroll ska funka, dvs play, stop, paus osv, så krävs att man ändrar koden på TV:n enligt nedan:

pi/jetthe.txt · Last modified: 2013/06/13 22:32 by jetthe