User Tools

Site Tools


rydkarta

RydKarta

Ett kartprojekt skapat med http://www.lysator.liu.se/rydmap/ som inspiration. Målet är att ha en väluppdaterad och lättnavigerad karta över Ryd. Första versionen lades upp ~hösten 2003. Numera huseras projektet av FR Ryd på http://karta.frryd.se, detta för att sidan ska kunna fortleva även efter att Jonas flyttat. För kommentarer och dylikt hänvisas till http://forum.frryd.se

rydkarta.txt · Last modified: 2009/11/06 12:05 by jetthe