User Tools

Site Tools


utf8_i_irssi

Om inkommande UTF8-meddelanden ser skumma ut i irssi kan följande vara på sin plats. Omkodar UTF8 till valt charset. Observera att klienter som ansluter via irssis proxy-modul får omodifierad data. Problemet löses i den ändan t.ex. genom att använda utf8decoder.py till X-Chat (vers <2.6.8). I versioner >=2.6.8 av X-Chat kan /charset IRC användas, se http://forum.xchat.org/viewtopic.php?t=3180.
För 2.6.8-paket till Ubuntu, se backports.

[~/.irssi/config]
settings = {
 core = {
  recode_autodetect_utf8 = ON;
  recode_fallback = "ISO-8859-1";
  recode_out_default_charset = "ISO-8859-1";
  recode = ON;
  recode_transliterate = ON;
 };

Testa så att allt funkar med:

> /set recode

16:44 [misc]
16:44 recode_autodetect_utf8 = ON
16:44 recode_fallback = ISO-8859-1
16:44 recode = ON
16:44 recode_out_default_charset = ISO-8859-1
16:44 recode_transliterate = ON
utf8_i_irssi.txt · Last modified: 2011/11/24 20:47 by jetthe